Najčešći zahvat u stomatologiji i najraširenija bolest današnjice, karijes, što je u naravi infekcija uzrokovana bakterijama u usnoj šupljini, za posljedicu ima propadanje cakline i širenje u dublje slojeve zuba. 

Na plitki površinski karijes djelujemo fluoridacijom, ali ako je karijes prodro dublje, potrebno je mehanički ukloniti inficirani dio, a zdrave dijelove zuba „puniti“ kako bi zub zadržao svoju funkciju i vitalitet.

Postoji niz različitih materijala koji se mogu koristiti za punjenje zuba od kojih ćemo ovdje spomenuti samo dva najčešća materijala, koji su amalgam i kompozit.

Amalgamski ispuni su uobičajeno poznati kao srebrne ili živine plombe. Oni su sastavljene od srebra, kositra, bakra, cinka i žive i dr. te je za njihovo postavljanje potrebna opsežna preparacija kojom se dugoročno slabi zub.

Kompozit plombe su poznate kao bijele plombe, postoje u neograničenom broju nijansi i za njih je potrebna minimalna preparacija kako bi se oblikovao morfološki i estetski odličan ispun. Napominjemo da se u Dentall centru koristi ispun najbolje kvalitete proizvođača Evectric i Gradia.

Bijeli ispun u koracima

  1. Brušenje karijesom zahvaćenog zuba i dezinfekcija
  2. Priprema radnog polja za stavljanje ispuna
  3. Stavljanje ispuna
  4. Polimerizacija za koju se koristi polimerizacijska lampa

Česta pitanja

1. Bijela ili crna plomba?

Naš odgovor je bijela plomba jer su materijali nove generacije toliko napredovali da nemaju gotovo nikakvih nedostataka koje imaju amalgami, a da ne govorimo o estetskim svojstvima i posljedicama kemijskog vezanja za zub.

2. Koliko traje bijeli ispun?

U pravilu traje dok traje i sam zub, osim kod većih fraktura (oštećenja) zuba kada je moguće da kod loma zuba se i sam ispun odlomi i ispadne van. U tim slučajevima indiciranan je krunica koja će se zaštiti zub od daljnjeg loma. Kompozitni materijali zadnje generacije kojima se služimo savršene su strukture i u cijelosti funkcionalni i vizualno zamjenjuju zub.

3. Garancija na ispun?

Pravilo je da je garancija na ispun godinu dana, ali ukoliko se utvrdi da Vam je ispun ispao bez da je zub oštećen, isti ćemo zamijeniti o vlastitom trošku.