Varaždin - prijestolnica baroka i kulture

U suvremenim, globalnim turističkim kretanjima, kultura i tradicija važan su čimbenik za očuvanje konkurentnosti na vrlo dinamičnom tržištu. Današnji suvremeni turisti odabiru turističku destinaciju koja će im pružiti nezaboravan doživljaj ili atrakciju.

Grad Varaždin je grad koji ima bogatu povijest s očuvanim povijesnim palačama, crkvama i građevinama koje povijest mogu i oživjeti. Varaždin je u tome uočio ogromnu prednost i priliku za privlačenjem domaćih, ali i inozemnih gostiju.

Varaždin slovi kao grad cvijeća, baroka i glazbe, stoga je kulturni turizam dominantna strategija u razvoju turizma grada. Samo se posjetom turističkoj destinaciji može vidjeti, osjetiti i u potpunosti spoznati regionalna i nacionalna, prošla i sadašnja kulturna kreativnost, kulturno i umjetničko bogatstvo u muzejima i građevinama.

Originalnost, raznovrsnost i obilje takvih kulturnih resursa određuju razinu kvalitete turističkih atrakcija, što povećava vrijednost sveukupne turističke ponude svake destinacije, ali i zemlje.